GOVERT Elektricien

Installatie - Renovatie - Reparatie

GOVERT Elektricien in Gent wil je de best mogelijke service verlenen op het gebied van elektriciteit, verlichting en internet. Professionaliteit, communicatie en nakomen van afspraken zijn voor ons van het grootste belang. Zo weet u waar u aan toe bent - want het leven is al ingewikkeld genoeg.
Stroompanne? Bel ons voor depannage 24/7!Elektriciteit afgekeurd? Wij doen de nodige aanpassingen en zorgen voor een succesvolle herkeuring!Lichtschakelaar defect? Bel ons voor reparatie of vervanging van uw elektrische installaties!Deurbel werkt niet meer? Bel ons en uw bel doet het weer!Extra stopcontact nodig? Bel ons voor plaatsing van een nieuw!Wifi traag? Bel ons voor internet aan lichtsnelheid!
Wij helpen je graag verder met advies, installatie en reparatie. Ook voor kleine klusjes komen we graag langs!

GOVERT Elektricien... bel vandaag nog voor de service die u verdient!

Bel 0487 629811

Webdesign ©iGoof9000. All rights reserved. Foto's ©Vincent van Lieshout

Verhuisservice

Laat het aan ons over!

GOVERT heeft een speciaal aanbod voor je: wij regelen de verhuizing van je elektriciteit, internet, televisie, verlichting. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over het aansluiten van lampen in je nieuwe huis, of je internet wel werkt, of je overal stroom hebt.

Want een verhuizing is al stresserend genoeg.

Bel ons voor een aanbod op maat!

GSM

Webdesign ©iGoof9000. All rights reserved. Foto's ©Vincent van Lieshout

Elektriciteit

Heb je een huis gekocht maar de elektriciteit is afgekeurd? Denk eraan dat je brandverzekering een goedgekeurde elektrische installatie vereist.
Ik heb veel ervaring met het aanpassen van verouderde elektrische installaties, en ik zorg er graag voor dat ook jouw huis straks aan alle regels voldoet. Ik maak alles in orde - installatie, aarding, tekeningen - en ik begeleid ook het bezoek van de keuringsinstantie; jij hoeft enkel de deur open te doen.

Naast keuringen kun je bij ons ook terecht voor:

Oplossen van stroompanne 24/7Al je algemene elektrictiteitswerkenRenovatie en keuring elektrische installatieBijplaatsen stopcontactenAdvies en installatie van domotica

GSM

Webdesign ©iGoof9000. All rights reserved. Foto's ©Vincent van Lieshout

PC & Internet

GOVERT heeft veel ervaring met computeronderhoud. Soms raken mensen er zo aan gewend dat iets niet werkt, dat ze het haast niet meer opmerken - zonde! Als je je ergert aan je internet, is de kans groot dat je wifi sneller kan zijn. Je hoeft echt niet steeds op je computer te wachten en ook jouw printer kan het gewoon doen!

Fixen van netwerkproblemenDat veel te lange wifi-wachtwoord aanpassenJe printer installerenToner vervangenEmail synchroniseren op je GSM

GSM

Webdesign ©iGoof9000. All rights reserved. Foto's ©Vincent van Lieshout

Verlichting

Verlichting is zo ontzettend belangrijk voor een gezellig en sfeervol huis. Ben jij zo iemand bij wie drie jaar na de verhuizing her en der de niet-aangesloten elektriciteitsdraden nog uit het plafond hangen? Zonde! Wij helpen je graag met:

Het perfect ophangen van je lampenHet plaatsen van spotsVerlichtingsadvies op jouw maatExtra lichtschakelaarsDomotica

GSM

Webdesign ©iGoof9000. All rights reserved. Foto's ©Vincent van Lieshout

WIE

GOVERT Anschuetz begon zijn werkende leven met het uitgeven van boeken, maar veranderde al snel naar computers en netwerkbeheer. Na een tiental jaren in het hoger onderwijs, maakte hij In 2019 de switch naar elektriciteit.

Kleine of grote werken - wij voeren alles met evenveel enthousiasme en professionaliteit uit.

Onze kernwoorden: professionaliteit, afwerking, kwaliteit, communicatie.

Uiteraard werken wij steeds strikt volgens de regelgeving van het AREI, het reglement waaraan iedere elektrische installatie in België moet voldoen.

Webdesign ©iGoof9000. All rights reserved. Foto's ©Vincent van Lieshout

Contact

Neem contact op voor een afspraak.

GSM
GSM

GOVERT Elektricien
Rijsenbergstraat 83
9000 Gent
0487 / 629811

E-mail: govert.elektricien@gmail.com

Ondernemingsnr 0840543503

Webdesign ©iGoof9000. All rights reserved. Foto's ©Vincent van Lieshout

Dank u

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
U mag ons ook steeds bellen op 0487 629811.

Webdesign ©iGoof9000. All rights reserved. Foto's ©Vincent van Lieshout

LINKS om u te verder helpen

De elektriciteit is uitgevallen, wat nu?

Algemene voorwaarden GOVERT ELEKTRICIEN

Leveringsvoorwaarden

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
Onze offertes zijn 1 maand geldig. Ze omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Bijkomende wensen van onze klanten, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in onze bestekken en offertes, zijn niet in onze prijs inbegrepen.
De bestelling van onze koopwaar, werken of aanneming en de aanvaarding van onze offertes, is bindend. In geval van annulatie, behouden wij ons het recht voor, hetweze de uitvoering van de overeenkomst, hetweze de ontbinding ervan te eisen mits schadeloosstelling ten bedrage van 30% van de koopsom/aannemingssom. Wij houden ons het recht voor om de reële schade te begroten wanneer zou blijken dat deze hoger ligt dan de forfaitaire schadevergoeding.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
Op straffe van nietigheid, dienen in voorkomend geval alle klachten schriftelijk en binnen de 8 dagen na factuurdatum en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen, per aangetekend schrijven medegedeeld te worden.
Met betrekking tot producten van derden is GOVERT Elektricien tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out/lockdown en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding geëist kan worden.

Betaling

Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient steeds volgend betalingsplan.

Bij kleinere werken (maximaal 2 dagen werk of offertebedrag tot 2000,00 EUR excl. BTW):
30% bij ondertekening van de offerte70% bij oplevering/beëindiging van de werken.
Bij grote werken (meer dan 2 dagen werk of offertebedrag hoger dan 2000,00 EUR excl. BTW):
10% bij ondertekening van de offerte30% bij aanvang van de prestatie of dienst30% bij aanvang van de afwerking30% bij oplevering/beëindiging van de werken.
Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag. Klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toe te komen. Na deze termijn zal elke vertraging in de betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verwijlintrest van 10% per jaar tot gevolg hebben.
Bij gebreke aan de betaling van een factuur op de vervaldatum, houden wij ons, onverminderd de hierboven vermelde intresten, het recht voor van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het bedrag van de factuur te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding voor laattijdige betaling. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.
Elk geschil betreffende de interpretatie van de onderhavige algemene voorwaarden zal onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

Ondernemingsnummer: 0840543503

Webdesign ©iGoof9000. All rights reserved. Foto's ©Vincent van Lieshout